Etikettarkiv: Tilltal

Arma modern, och andra benämningar för den som burit dig i sitt sköte


I dag är det mors dag. Hurra för alla mödrar i världen! Men vad kallar man dem?

Laddade ord brukar få flera synonymer. De flesta människor har exempelvis en hel arsenal med ord för sådant som avföring, död och sex. De tre företeelserna har inte nödvändigtvis så mycket gemensamt utom just att de ofta behöver omnämnas i försiktiga och indirekta ordalag. Man går och gör tvåan, trillar av pinn och rullar runt i höet. Inget konstigt med det egentligen – alla tre företeelser hör till den privata sfären på ett eller annat sätt. I många sammanhang blir det onödigt påfluget att tala om företeelserna utan beslöjande åthävor.

Så är det det här med den familjefigur vi ska fira i dag: mamman. Också henne har vi förhållandevis många ord för, som passar olika bra i olika sammanhang. Det finns åtminstone en handfull beteckningar: mamma, mor, moder, morsa, mamsa – vid sidan av mer eller mindre skämtsamma beskrivande beteckningar som lilla mamma, söta mor och arma modern. Dessutom går det att variera hur vi använder de olika orden. Vad är det här egentligen för benämningar, och varför behöver vi alla dem?

 

 

Vissa av orden kan fungera ungefär som egennamn. ”Mamma, kan du komma hit ett slag” och ”Vet du var mamma är?”. Det senare yttrandet skulle även kunna vara riktat mot en person utanför familjen, särskilt en som är mer jämnålders med mamman än med den som frågar. Personen kanske till och med själv använder den beteckningen när den pratar med barnet – till och med om barnet är vuxet sedan en lång tid tillbaka. ”Ja, jag träffade mamma för en stund sedan. Hon var på väg till affären.” Det blir stor skillnad på ordet om vi lägger till ett ”min” respektive ”din” före. Då använder vi inte längre ordet som ett egennamn, utan beskriver i stället vilken roll kvinnan har för oss själva. ”Har du sett min mamma?” (Jämför: ”Har du sett min cykel?”)

 

 

Beteckningen mor kan fungera som tilltalsmarkör (”Hej då mor”), och är särskilt vanlig i södra Sverige. Däremot kan den knappast fungera som en referensmarkör med egennamnsegenskaper. Det går nog inte att fråga grannen ”Vet du var mor är?”; en sådan fras fungerar bäst inom familjen. Talar man med grannen får man lägga till ett ”min”. Sedan finns beteckningen moder, som fungerar som en beteckning för familjerollen, men kanske inte särskilt ofta används som en referens till en specifik person. Det blir inte så mycket ”Moder, kan du komma hit ett slag” eller ”Vet du var min moder är?”, utan snarare ”en moder för alla världens barn” eller ”kläder för en blivande moder”.

Två av orden måste stå i bestämd form när de används som tilltalsord: morsan och mamsan. Det är ett språkligt drag som fascinerat mig. Det går i linje med ord som farsan och pappsen, brorsan och syrran, som alla hör till ett ganska ordentligt informellt språkbruk. Men varför den bestämda formen morsan, i stället för morsa? ”Vet du var morsan är?” Ordet morsa har egentligen inga egenskaper som inte ordet mamma har. Vad tror du om detta?

Det råder dessutom viss oenighet om hur vanlig beteckningen morsan är. Jag känner vuxna människor som aldrig skulle komma på tanken att kalla sin kvinnliga förälder för mamma. De säger morsan i de flesta sammanhang, och ”min mor” om det blir för informellt med morsan. När jag berättade detta för några stockholmare jag känner påstod de att detta var typiskt norrländskt. De menade att stockholmare bara använder morsan skämtsamt, ungefär som jag tror att de flesta använder mamsan. Stämmer det? Används aldrig morsan som seriös benämning söder om Dalälven?

 

 

Vid sidan av alla dessa tilltals- och omtalsformer finns förstås den form vi brukar använda för de flesta människor i våra liv: förnamnet. Men detta är minerad mark. En pappa jag känner blir förnärmad om han blir tilltalad vid förnamn inför sina barn. Om någon säger till hans barn ”Ge den till David” korrigerar David ”Pappa heter jag”. Vissa vuxna barn tycker å sin sida att det inte går att hålla en mogen relation till en person man betecknar som mamma eller pappa. Någonstans i tonåren börjar sådana beteckningar associeras till blöjbyten, nappar och monster under sängen, och då behövs ett tilltal som svarar mot den nya bilden av relationen. Vissa väljer då att använda förälderns förnamn. Men kanske är det just den avbleknade familjerelationen som gör att David och många med honom värjer sig mot detta bruk. För många människor har föräldrarollen ett viktigt symbolvärde, som inte försvinner ens när föräldern är över nittio år, och barnet redan har gått i pension.

Ganska nyligen undersökte några studenter* från Stockholms universitet hur stockholmarna tilltalar sina föräldrar. Resultaten visar först och främst att just mamma är det överlägset vanligaste epitetet. Av hundra tillfrågade var det 88 personer som angav att de tilltalar sin kvinnliga förälder så. Däremot kunde undersökarna se att de yngre informanterna, det vill säga de som var födda efter 1980, var mer benägna att använda andra former också. Häpnadsväckande nog var det främst de yngre som angav att de använder beteckningen mor. Dessutom var det främst informanter ur den yngre åldersgruppen som angav att de tilltalar sina föräldrar vid förnamn.

Förutom att detta antagligen visar en allmänt förändrad tilltalstendens i dagens svenska, återspeglar det nog också förändringar i familjestrukturen. I dag växer många upp i andra familjekonstellationer än mamma pappa barn. Familjer med två mammor behöver strategier för att skilja den ena mamman från den andra. En lösning som verkar hyfsat utbredd är att lägga till förnamnet: mamma Karin och mamma Lisa. Andra föräldrar kanske lever ihop med en annan person än den andra föräldern – och då får barnen nya vuxna familjemedlemmar som behöver benämningar och tilltalsformer. Ett barn jag känner funderade mycket klokt men något obildat över det en gång. Han pratade med sin fars mors äkta man. ”Hördu Lars” sa pojken. ”Pappa, han heter ju Gustav. Mamma heter Eva. Farmor heter Solveig. Men Lars, vad heter du egentligen?”. Barnet hade noterat att vuxna familjemedlemmar har en särskild beteckning som just han använder. Man heter en sak, och kallas en annan.

I början av detta inlägg antyder jag att det är pinsamt att tala om sina föräldrar, på samma sätt som det är pinsamt att tala om avföring, död och sex. Det stämmer nog inte riktigt. Det finns emellertid ett mått av laddning på området. Alla beteckningar för föräldrar bär på ett osynligt maskhål till barndomen. Det är nog på gränsen mot det vi balanserar när vi laborerar med de olika formerna för tilltal och omtal av dem som en gång i tiden var vänliga nog att ta hand om oss när vi var hjälplösa jollrande små människokultingar.

* Studenterna som gjorde tilltalsundersökningen heter Afshin Shanazari, Camilla Nylundh, Emil Svensson och Martin Garat, och de läser Svenska I vid Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet. 

29 kommentarer

Under Språk

Ärendet ”vi” – två uppföljningar i en smäll

Mitt förra inlägg om olika typer av vi har fått fart på experterna. I det här inlägget ska jag slå två flugor i en smäll: För det första ska jag dela med mig av min nyvunna kunskap om vi i olika språk. För det andra ska jag diskutera valet av termer.

Fluga nummer 1
I inlägget ställde jag det tvekande påståendet om att det kanske inte finns något språk i världen som skiljer mellan inkluderande och exkluderande vi. Det har visat sig att det inte stämmer. Jag har fått två tips på källor som reder ut detta: Wikipedia och WALS. Där kan man se att de flesta språken i världen mycket riktigt har samma pronomen för ‘jag och du’ som för ‘jag och hon’. WALS räknar dock upp till 63 språk som skiljer mellan dem. Språk som skiljer mellan inkluderande och exkluderande vi finns lite här och där i världen, till exempel i norra Australien, i Indien och i Amerika. Bland de språk som talas i Europa verkar det inte finnas rent grammatiskt, men Wikipedia-artikeln menar att det finns några språk som kan uttrycka skillnaden i valet mellan två konstruktioner. Engelskans ”let’s” respektive ”let us” ska till exempel innehålla en sådan skillnad: det första inkluderar mottagaren, medan det andra inte gör det. Påstår man.

Fluga nummer 2
Jag har också blivit uppmärksammad om att det är mer vedertaget att prata om inklusivt respektive exklusivt vi (i motsats till inkluderande och exkluderande, som jag skrev). Jag har försökt kolla hur etablerade språkvetare har gjort med detta, och ser att det åtminstone finns några som använder den variant som jag valde (till exempel gör Charlotte Engblom det i sin avhandling Samtal, identiteter och positionering från 2004). Skillnaden mellan de två varianterna är ju att adjektiven inklusivt och exklusivt beskriver vad vi:et är, medan presensparticiperna inkluderande och exkluderande beskriver vad vi:et gör. Detta beror på att presensparticiper, alltså sådana ord som inkluderande, gående och studerande, ligger mycket nära verb – och verb är som bekant sådant som man gör: starta gasa tuta kör. Valet mellan de två varianterna har alltså att göra med hur man vill beskriva verkligheten. Själv tycker jag att vi:na snarare gör en skillnad än har en skillnad.

Så kan man gå till väga för att slå ihjäl språkliga flugor: fråga experter och din språkkänsla.

1 kommentar

Under Språk

”Vi” under luppen – är du där?

Tillåt mig att börja detta inlägg med ett stycke litterär kärlekssorg:

Det borde finnas olika ord i språket för det vi som innefattar andra person och det som innefattar tredje. Ingenting som Gustav någonsin har sagt har gjort så ont som när han säger vi och inte menar oss. (Gun-Britt Sundström – Maken s. 326)

Detta har slagit mig tidigare. Är det inte ett underligt drag i språket att vi inte skiljer mellan vi som i ‘jag och du’ och vi som i ‘jag och hon’? Av de kanske tio språk som jag har någon sånär kännedom om, är det inget som skiljer mellan dessa två typer av vi. Kanske finns det inget språk som gör det. Men det är stor skillnad. Den kan beskrivas med etiketterna inkluderande och exkluderande. Ett inkluderande vi inkluderar mottagaren, hen får vara med – ”Ska vi gå på stan, du och jag?”. Ett exkluderande vi är när mottagaren blir exkluderad, utesluten – ”Nej, vi kan inte vara med dig nu, för vi ska gå på stan”.

Språkforskaren Anna-Malin Karlsson har skrivit en finurlig artikel om detta (se slutet för uppgifter). Hon undersökte hur ledningen på ett stort varuhus skrev till sina anställda i olika typer av veckobrev, visionsdokument och verksamhetsplaner. Texterna är en skattkista av olika typer av betydelser som ett vi kan ha. Se till exempel här vad ledningen skrev i ett veckobrev till fotarbetarna: ”Har vi exponerat våra dunjackor?”. Med vi menar man egentligen ni, fast man säger det på ett pseudosnällt sätt. Jämför föräldrar som säger till trilskna barn ”Nu ska vi ta på oss overallen”, fastän det inte alls är föräldrarna som ska ha på sig någon overall. Vi:et har här en pseudoartig intruerande betydelse.

Det finns en annan intressant betydelse som vi kan ha. Det används ofta i meddelanden som ”Här inne röker vi inte”. Vi:et är då på samma gång inkluderande som exkluderande. Det riktar sig till en person som är på väg in i gemenskapen. Man säger ”I den här klubben röker vi inte, och om du vill vara med så ska du inte röka heller”. Ett sånt användande av vi kan lätt bli obehagligt. Sändaren signalerar att hen är medlem i en sluten men attraktiv gemenskap, och att mottagaren minsann inte kan få vara med på vilka villkor som helst. Vi:et har alltså här en villkorsställande betydelse.

På såna här sätt skapas språklig betydelse inte bara i det som sägs, utan också i det som figurerar i och ikring det sagda. Vi tolkar orden ett och ett, men när vi har tolkat hela meddelandet får det mer betydelse än summan av delarna. ”You can add up the parts, but you won’t have the sum”, som Leonard Cohen en gång sjöng.

Anna-Malin Karlssons artikel heter ”Vad vill vi att kunden ska köpa” och publicerades i tidskriften Språk & stil 14 år 2004.

7 kommentarer

Under Språk

Teoretiska perspektiv på tvättstugan

I min tvättstuga heter regenten Electrolux Wascator. Hen och jag har en liten återkommande konversation varje gång det vankas tvättning.

– Välkommen, säger Electrolux Wascator.
– Tack, säger jag. Läget då?
– Vad skall göras? frågar EW.
– Ehm. Bokning skall göras, säger jag.
– Sön 21 feb. Pass 2. Kl 10–13, säger EW. Önskas bokning?
– Ja, bokning önskas.
– Vänta. Bokning ok.
– Bokning ok, bekräftar jag. Vi ses nästa vecka.
– Välkommen, säger EW men pratar redan med någon annan.

Det är kanske lite synd om Electrolux Wascator. Jag kan aldrig låta bli att retas lite med henom. Men vad är det egentligen hen gör så fel?

Det största problemet med EW är ju att hen är så opersonlig att det kliar i hjärtat. Hen vägrar envist att tilltala mig på något sätt. Det här har att göra med en gammal kultur där man kunde känna sig lite påhoppad när folk du-tilltalade en och pratade om ens känslor och önskningar trots att man nyss träffats. Den här kulturen finns kvar fortfarande, även om gränserna har flyttat på sig lite. Men tänk till exempel på hur det känns när en telefonförsäljare ringer hem till dig när du sitter i en morgonrock och tubsockor och kollar på Simpsons. ”Men hejsan Linnea” säger de och man bara ryser av illvilja att köpa vad det än är de vill sälja.

I dag finns det dock inga större problem med ett lite mer familjärt språk än det som EW använder. Det skulle till exempel inte göra något om hen frågade ”Vad vill du göra?” i stället för ”Vad skall göras?” och ”Vill du boka?” i stället för ”Önskas bokning?”.

De alternativa skrivningarna har två ändringar. Den ena är att EW tilltalar mig direkt med ”du”. Den andra är att verben är aktiva i stället för passiva. Konstruktioner med passiv plus verbalsubstantiv som ”önskas bokning” är ofta lite svåra att bearbeta, och låter dessutom inte så trevliga. Om man försöker få in ett ”du” i en sådan mening kommer andra ändringar på köpet: verbet blir aktivt och verbalsubstantivet blir ett verb – ”vill du boka”. Därför tror jag att det generellt är bra att försöka använda du-tilltal i såna här texter, mest för att det för med sig andra trevliga språkdrag.

Så du-tilltal är ofta en bra idé. Ändå är det ju ganska vanligt med såna här opersonliga meddelanden på offentliga platser. Betyder det att nästan alla som skriver offentliga meddelanden har huvudet i arslet? Nej, som tur är stämmer inte det.

En fördel med de torra alternativen är att de ofta tar mindre plats. En klassisk torris är ”Missbruk beivras”, som det till exempel brukar stå på nödbromsar. För att översätta detta till klarspråk skulle man behöva minst tre gånger så många tecken: ”Om du drar i nödbromsen utan att ha en god anledning kan det få juridiska följder”, eller något.

En annan fördel är att man faktiskt kan vilja undvika du-tilltal i vissa sammanhang. Det gäller särskilt för negativa meddelanden. I Londons tunnelbanor finns det till exempel ett meddelande som går något i stil med ”If you harass any member of the staff, you will be prosecuted”. Whoa. Wasn’t gonna. Gå omkring här och anklaga oskyldigt folk.

Visst, ingen av dessa fördelar kan försvara EW:s kommunikation med mig. Men jag tror ändå att det kan vara bra att göra en liten kulturell analys innan man trakasserar någon stackars wascator. Hen är ju trots allt bara en bricka i spelet.

Lämna en kommentar

Under Språk