Etikettarkiv: Mandarin

18. Kinesiska

Dagens julkalenderspråk kallar jag för kinesiska, en benämning som för vissa är självklar men som andra anser är lika generaliserande som att tala om språket europeiska. Som bekant är Kina ett stort land med många invånare, och då faller det sig kanske naturligt att inte alla talar landets språk på samma sätt. Detta har lett till att varieteter har utkristalliserat sig som är så markant skilda från varandra att språkbrukare från olika landsändar knappast förstår varandras vardagliga tal. Vissa kallar varieteterna för dialekter av huvudspråket kinesiska – ett språk som i så fall har 1,3 miljarder talare. Det är nästan en femtedel av världens befolkning. Andra menar att varieteterna är så pass skilda, åtminstone till talet, att man måste tala om olika språk. I så fall är dagens språk mandarin.

Här kommer en helt ny värld med det kinesiska skriftsystemet. Det är fullt förståeligt om meningen upplevs som lite tungrodd när den står där med vilt främmande tecken. Kortfattat kan man säga att skriftsystemet byggs upp av ett antal konkreta eller abstrakta avbildande tecken, som delvis kan kombineras och skapa sammansättningar, och även överföras för att skapa en sorts metaforiska tecken för abstrakta företeelser. Tecknen skrivs traditionellt i kolumner, men det västerländska inflytandet har gjort att man börjat skriva i rader, dock aldrig med mellanrum mellan orden. Detta morfembaserade skriftsystem skiljer sig alltså i grunden från vårt fonembaserade alfabet.

Inte blir dock den kinesiska meningen så mycket enklare om den translittereras till latinska bokstäver: ”Yuányuán de shèngdànlǎorén bǎ Lǔdàofū de mǐzhōu gěi chī le.” På vissa sätt kan man nog säga att kinesiska är det mest svenskfrämmande språket som tas upp i julkalendern. Se till exempel alla accenttecken i meningen; de visar stavelsernas ton. Det finns uppåtgående ´, nedåtgående `, nedåtuppåtgående ˇ och neutrala toner ¯. Att säga i stället för kan innebära slutet på ett lyckligt familjeliv, för då har man just kallat sin mamma för en häst.

På svenska blir meningen ungefär ”Rundrund av julman till Rudolfs risgröt att äta klart”. De tappra själar som hjälpt till med översättningen har haft påtagliga problem med att förklara betydelsen hos partiklarna och le som står före respektive efter Rudolfs risgröt att äta. I princip är det de partiklarna som uttrycker betydelsen att det här är något som hänt färdigt i dåtiden. Sådant som tempus och aspekt uttrycks nämligen aldrig i ändelser eller böjningar på verben, som i många europeiska språk, utan just i småord. Efter ungefär en timmes diskussion bestämde vi oss för att nöja oss med översättningarna ‘till’ respektive ‘klart’, även om de inte är helt korrekta.

Den uppmärksamma läsaren har kanske märkt att ordet yuán, ‘rund’, står två gånger i början. Detta kallas reduplikation, och det används här för att skapa en positiv betydelse i adjektivet. Efter en sådan reduplikation är partikeln de obligatorisk. Det är samma partikel som senare i meningen används för att konstruera genitiv på Rudolf.

Ordet för jultomte, shèngdànlǎorén, är förresten en festlig sammansättning. Ordet är uppbyggt av tecknen för ‘helig’, ‘födelsedag’, ‘gammal’ och ‘man’. Det kinesiska ordet för jul uttrycks nämligen just som ‘helig födelsedag’ – shèngdàn. Därpå klistras orden för gammal respektive man. Bokstavligen motsvarar alltså kinesiskans jultomte ‘helig-födelsedag-gammal-man’.

Tack Patricia van der Hoek, Yvonne Carlsson och Håkan Rosenqvist för översättning och grundliga förklaringar.

2 kommentarer

Under Julkalender 2010