Etikettarkiv: Förhållandet mellan språk och tanke

”Vi måste prata” – språket löser problem

Min psykolingvistiska upptäcktsfärd har nu kommit in på ämnet om språkets inverkan på kreativiteten. När jag sitter och skriver fastnar jag ibland i sökandet efter ett ord. Ni vet, på tungan, på fingertopparna. Jag sitter och funderar på hur det förbannade ordet lyder och det intressanta är att samma sekund som jag ger upp och verbaliserar min frustration muntligen i till exempel en fråga, så kommer jag på vilket ord jag söker. Nu skulle man kunna tolka det här som att jag ställde frågan för tidigt, att jag skulle ha hållit ut en tiondels sekund till innan jag störde min omgivning. Men är det inte märkvärdigt att jag alltid lyckas fundera precis så länge som jag borde minus precis en tiondels sekund? Ibland har jag ju funderat i en sekund, ibland i fem, ibland i nio, och varje gång skulle ordet just hoppa ner från tungan innan jag gav upp min kamp. Så otur kan man bara inte ha. Det måste finnas en annan förklaring.

Fenomenet skulle kunna bero på att man tänker bättre när man använder språk. Genom att formulera orden runt det som man inte kommer på så verkar ens inre lexikon liksom falla på plats. Det här har också visats i studier där folk har försökt lösa andra problem, som inte nödvändigtvis har med språk att göra (*).

I ett sådant experiment har man bett två olika grupper att lösa ett problem. Den ena gruppen ombads att presentera en enda lösning, medan den andra gruppen ombads att presentera så många lösningar de kunde komma på. Resultaten visade att den andra gruppen kom på många lösningar som var bättre än den första gruppens, även om de förstås också presenterade några lösningar som var urkassa. Detta tolkar jag som att man har större chans att lösa problem om man får säga allt man kommer på, och man slipper få sina yttranden värderade direkt.

Vidare finns det också  experiment där personer individuellt har försökt lösa problem, och där vissa har ombetts tala högt för sig själva om hur de resonerar. Genom detta har man velat undersöka vilken roll språket spelar för problemlösandet, och det har visat sig att metoden inte riktigt fungerar för att samla in alla delar i försökspersonernas tankeprocess. Om däremot problemen har varit av språklig karaktär, istället för till exempel geometrisk, har försökspersonerna dragit nytta av sin verbala förmåga.

Ett tredje experiment var ett ganska klassiskt intelligenstest, där försökspersonerna skulle avgöra om en viss geometrisk figur var en del av någon av ett antal andra geometriska figurer. Det här testet visade, fascinerande nog, att försökspersonerna klarade att lösa uppgifterna icke-verbalt så länge de var enkla, men när uppgifterna blev svårare tog de språket till hjälp.

Det finns säkerligen otaliga experiment som undersöker språkets roll i problemlösning. Det verkar som att det mesta pekar mot att vi kommer fram till bäst lösningar när vi får diskutera problemen, allra helst med någon annan, men i värsta fall med oss själva. Antagligen spelar våra egna språkliga uttryck stor roll för vår förståelse.

(*) Alla dessa experiment har jag läst om i Tal & tanke, ISBN: 91-38-60042-0, kapitlet ”Monolog, dialog och tänkande” av Erland Hjelmquist.

Lämna en kommentar

Under Psykolingvistik, Språk

Går det att tänka på något man inte känner till?

Tisdagens språkliga filosofier har inte lämnat mig än. Det är minst en fråga till som jag vill undersöka, nämligen: Går det att tänka på något man inte känner till?

Jag tog ju upp ha på tungan-exemplet. Ibland kan det också vara så att man har ett spöke på tungan, det vill säga man letar efter ett ord som inte finns. Är det då så att man tänker på något man inte känner till? Ja, på sätt och vis är det ju det, men samtidigt har man begreppet färdigt för sig, det är bara det att det inte har något ord. Det går bra att konstruera ett. Alltså känner man till fenomenet, även om det inte har ett ord.

På det sättet gör man kanske också när man ser något som man inte har ett ord för. Säg till exempel vad det nedanstående är.

En blå gris med vingar

Det är förstås en blå gris med vingar. Jag tar för givet att du också ser det, och detta ger oss två värdefulla insikter om hur vi fungerar:

1. Du vet precis hur en gris ser ut, och även om den där hade varit rosa och varit utan vingar hade det varit en fruktansvärd avbildning av hur grisar faktiskt ser ut. Ändå ser du att det är en gris. Varför? Antagligen är det två signaler som spelar in: trynet och knorren. Det är allt du behöver för att sluta dig till att det var en gris. Vad fördomsfull du är. Egentligen skulle det lika gärna kunna vara en blå höna med tryne och knorr. Hm, även om jag hoppas att du nu inte tänkte att det var någon slags fågel med tryne och knorr, så faller min argumentation faktiskt ändå inte platt. Se nästa tes för motivering.

2. Den där skabrösa krumeluren liknar ingenting annat i vare sig verkligheten eller en lsd-babians fantasi. Ändå tror jag att du försökte lista ut vilket djur jag försökt avbilda med mina förödmjukande låga painttalanger. Du tänkte nog inte ”det där är ingenting” utan snarare ”undra vad det är hon försöker avbilda”. Ursäkta att jag berättar för dig vad du tänker, men jag tycker att mina gissningar på ett mycket illustrativt sätt förklarar min idé: Hos oss språkanvändande människor ligger det alltid närmare till hands att hitta betydelse än att inte förstå. Om vi inte har ett ord för något kan vi ändå beskriva det med andra språkliga uttryck.

Så låt oss gå tillbaka till ursprungsfrågan: Kan man tänka på något man inte känner till? Ja, man kan det, i den mån man får använda den kunskap man faktiskt har om världen. Du kan behandla informationen i bilden ovan om du får jämföra den med något som påminner om den – det är en gris, fast den är ritad, och blå, och den har vingar. På samma sätt är det ju med många klassiska fantasifoster som kentaurer, sfinxar, enhörningar och så vidare. Fast de varelserna är så pass etablerade i vårt medvetande att vi numer har ord för dem. Vi kan dock fortfarande beskriva dem: en enhörning, det är som en häst fast den har vingar och ett horn i pannan.

Men hur är det då med mindre greppbara saker än tecknade djur? Hur beskriver vi till exempel en känsla? Utmärkt faktiskt. Vi har ju kommit överens om liknelser som känns så självklara och verklighetstrogna att vi knappt kan upptäcka dem. Men ärligt – har vi verkligen kärleken i hjärtat? Kan ett liv verkligen slås i spillror? Sånt funderar kognitiva lingvister på, och deras slutsats är att man kan förstå väldigt abstrakta fenomen genom att likna dem vid konkreta fenomen. Därför jämför vi till exempel vårt liv med ett objekt gjort av glas, och genom att låta krossa det glasobjektet kan vi beskriva den ofattbara vidden av olycka som ibland drabbar oss. I den här teorins mest extrema form kan man påstå att människan bara kan förstå tre fenomen: rörelse, kraft och fasta former. Vi säger att tiden går – rörelse. Vi säger att hjärtat bultar för någon – kraft. Vi säger att liv kan krossas – fast form.

Tänk dig det senaste stycket som ett steg ut ur en cirkel, och att du nu ska gå tillbaka till cirkeln igen, för jag ska försöka sy ihop den här språkfilosofiska promenaden (EN TEXT ÄR EN CIRKEL, EN TEXT ÄR ETT SÖMNADSOBJEKT, EN TEXT ÄR EN RESA – så betecknar man konceptuella metaforer, det kanske är lite gapigt, men så är livet). Jag ska ägna mitt sista stycke åt att ge ännu ett svar åt inläggets fråga. Man kan inte tänka på något man inte känner till. Förr i tiden hade inte svenskan något ord för lila, utan man såg färgen lila som en del av det fält som ordet brun täckte. Man såg skillnad mellan en styvmorsviol och en bajskorv, men man tyckte inte att färgskillnaden var tillräckligt intressant för att beskriva med språket. Av en eller annan anledning började man plötsligt tycka det, och då skaffade man sig ett ord. Men före dess tänkte vi inte på lila saker. Jag tror att ett ords existens påverkar vårt sätt att tänka. Jag tror att det är mycket svårt att uppmärksamma fenomen som man inte har ord för. Så även om språket främst är en bild av vår verklighet, så tror jag att vi faktiskt ser på verklighet utifrån det språk vi har att tillgå. För enhörningar finns ju, men inte blå bevingade grisar.

Tackpresent: En skojig bild med metafortema (av Jan Stenmark)

2 kommentarer

Under Psykolingvistik, Språk

Vad är förhållandet mellan språk och tanke?

Detta är en av de grundläggande  frågorna om språk: Hur är förhållandet mellan språk och tanke? Går det att tänka utan ett språk? Går det att använda språk utan att tänka? Tänker man på ett språk? Massvis med människor har försökt besvara frågan alltsedan Aristoteles gick i gymnasiet. Härmed sällar jag mig till gruppen.

En av mina huvudsakliga poänger ska jag avslöja redan nu: Man måste skilja mellan språk och ett språk. Kuki-Thaadow är ett språk, svenska likaså. Språket, som sig, tar sig alltid uttryck i ett språk, men jag tror att språk finns utöver sitt uttryck. Språk är en förmåga som exakt alla människor har men som inte en enda icke-människa har. Det är väl tillräckligt med bevis för att påstå att språken i världen har mycket mer gemensamt än vad som skiljer dem åt. Alltså:

En illustrerande manetDå har vi definierat språk, och går vidare till frågan om vi tänker på ett språk. För att kunna svara på frågan måste jag faktiskt först besvara den oförlåtligt pretentiösa frågan Vad är en tanke? Man kan nämligen ha olika definitioner på detta, kanske främst eftersom tanken inte har någon fysisk form. Se på den här grundläggande frågan: Med vilket sinne upplever vi en tanke? Vi kan ganska snabbt sålla bort smaken, kanske också lukten. Känner vi den, som vi känner en legobit under fotsulan? Nja. Ser vi den? Nej, inte med ögonen åtminstone. Alltså måste vi höra tanken! Ja, så framställs ju ofta tankar på film. Medan scenen pågår kan vi ibland höra huvudpersonens röst utan att vi ser hens mun röra sig. Vi förstår direkt att det är tankearbete som pågår. Men det går inte ihop. Om vi skulle höra tankar skulle ju hörselskadade inte kunna uppleva sina tankar. Då skulle deras tankar famla runt i en kolsvart hjärna, utan att någonsin upptäckas. Vad jag vet så är det inte så. Detta leder mig till konstaterandet att tankar inte liknar någonting annat vi känner till, och att varje försök att beskriva tänkande måste bygga på grova förenklingar. Men likväl. Ibland tänker man ju på ett språk.

Jag ska ge ett exempel. När jag åkte hem från universitetet igår satt jag och läste i Tal och tanke. Plötsligt började jag känna att jag förstod ett och annat, jag hade några iakttagelser som jag gärna ville dela med mig av till exempel här i bloggen. Jag vek alltså ner boken och kanske riktade jag blicken lite uppåt. Och så började jag formulera mina iakttagelser för mig själv. Här var det uppenbart att tankearbetet inte skedde på något abstrakt metafysiskt plan, utan helt enkelt på svenska. Jag sökte ord, funderade på disposition, kom på illustrerande exempel. Jag tänkte på ett språk.

Så ja, man kan tänka på ett språk. Men man kan också tänka utan att tankarna formuleras på ett språk. Se till exempel på den otroligt frustrerande situationen då man vet precis vad man vill säga men inte kommer  på ordet. Det är inte så att man har ordet på kuki-thaadow i sig, men bara inte kommer på vad det heter på svenska. Man har ordets innebörd i sig, vet precis vad det ska betyda, men det tar sig så att säga inte någon form. Till slut kan man ge upp och bestämma sig för att formulera innebörden med andra ord – men det är först då som begreppet tar språklig form.

Och här då: jag kan inte kuki-thaadow, men jag kan ändå tänka på en mening ur det språket. Det gjorde jag senast igår. Ná ná záam ↓êe säger man på kuki-thaadow, det betyder ‘du sprang iväg’. Jag tänkte på meningen och försökte förstå hur tonerna fungerar. Alltså: man kan tänka på ett språkligt uttryck utan att för den skull uttrycka sig språkligt själv.

Det här får räcka tills vidare. Härifrån tar jag med mig fyra slutsatser.

  • Språk är inte alltid samma sak som ett språk
  • Tankar är egentligen för ogripbara för att över huvud taget diskutera
  • Det går att tänka på ett språk
  • Det går att tänka utan att tänka på ett språk

På återseende.

Lämna en kommentar

Under Psykolingvistik, Språk