Frukostmöte

Den här sidan riktar sig framför allt till dig som lyssnade på min föreläsning på Centrum för lättlästs frukostmöte den 1 december 2009.

Föreläsningen utgick från min uppsats Man måste bli helt svensk för att hitta någonting. Den handlar om hur myndigheternas webbplatser fungerar för personer med svenska som andraspråk.

Den huvudsakliga slutsatsen är att besökare med svenska som andraspråk ska kunna använda hela webbplatsen om de vill. Ett lättläst webbrum kan fungera som ett stöd för andraspråksläsare som inte har tillräckligt mycket förkunskaper för att klara av webbplatsen. I det lättlästa webbrummet ska det finnas kortfattad och enkel information, och en introduktion till de termer som är viktiga på webbplatsen. Satsa även på att ha en riktigt bra sökfunktion, och helst också en webbassistent. Titta till exempel på Försäkringskassans webbplats om du vill se ett exempel på en väl fungerande webbassistent.

Kom ihåg att det bästa sättet att få en bra webbplats är att testa den på vanliga användare.

Nedan finns den presentation som min föreläsning utgick från.