Studier

Gå till Arbeten eller Publikationer.

Klicka gärna på rubrikerna för att läsa mer om utbildningen.

Kurser och program på universitet

Magisterexamen i svenska
60 hp, Stockholms universitet (2009 – 2010)
Under magisteråret fördjupade jag mina kunskaper i svenska och kommunikation. Fokus för studierna låg på fenomenet begriplighet. De delkurser jag tog var Språkteori och metod 7,5 hp, Vetenskaplighet och forskningsetik 7,5 hp, Psykolingvistik 15 hp, Textanalys 15 hp samt Magisteruppsats 15 hp.


Språkkonsultprogrammet
180 hp, Umeå universitet (2006 – 2009)
Filosofie kandidat

Språkkonsulter fungerar som rådgivande experter på text. Jag tog examen på en studie om myndigheters webbplatser ur ett andraspråksperspektiv.


Skapande svenska
30 hp, Umeå universitet (Höst 2005 – vår 2006)

Samhällskommunikation och reklamanalys
7,5 hp, Umeå universitet (Vår 2006)

Interaktion och medier
7,5 hp, Umeå universitet (Vår 2006)

Människans språk
7,5 hp, Umeå universitet (Höst 2005)

Arabiska: introduktionskurs I
7,5 hp, Umeå universitet (Höst 2005)

Gå till Arbeten eller Publikationer.