Publikationer

Publikationerna är listade i kronologisk ordning med de senaste först.

Gå till Studier eller Arbeten.

Performance of unprecedented genres. Interdiscursivity in the writing practices of a Swedish researcher. (Tillsammans med Linus Salö.) Artikel i tidskriften Language and Communication vol. 37, 2014.

Informationssamhället och vidare. Artikel i tidskriften Språkbruk, nr 4 2012.

Samma principer men andra villkor för webbtexterna. Skrivråd i bulletinen Klarspråk, nr 1 2012.

Texten på webben – mellan myndighet och medborgare. Kapitel i boken Myndigheterna har ordet. (2012)

Lista ut vad läsaren vill åt. Tipstext i Språktidningen, aprilnumret 2012.

Coolhet uppstod när vi blivit tuffa. Krönika i Språktidningen, februarinumret 2012.

Zooma in Norrland på dialektkartan. Krönika i Språktidningen, decembernumret 2011.

Barnen får bära våra normer. Krönika i Språktidningen, oktobernumret 2011.

Känslor väntar på teknisk lösning. Krönika i Språktidningen, septembernumret 2011.

Allt för tydligt kan bli otrevligt. Krönika i Språktidningen, juninumret 2011.

Det går hårt: Finlandssvenska ur ett sverigesvenskt perspektiv. Rapport utgiven i samarbete med tankesmedjan Magma. (2011)

Vilka vi? Artikel i Språktidningen, nr 3 2010.

Texten som stöd för handling. Examensarbete på magisternivå, Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet. (2010)


”Man måste bli helt svensk för att hitta någonting”. Examensarbete från Språkkonsultprogrammet, kandidatnivå, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet. Skriven efter verksamhetsförlagd utbildning på Centrum för lättläst. (2009)


Säg jo och andas in – samtidigt. (Tillsammans med Linus Salö.) Artikel i Språktidningen, nr 3 2009.

Vi slutar med genus. (Tillsammans med Helena Sjögren, senare Elfvendal.) Rapport för bokförlaget Hegas. (2007)

Gå till Studier eller Arbeten.