Arbeten

Gå till Studier eller Publikationer.

Doktorand, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet, Stockholm (2011 – pågående)
Mitt avhandlingsarbete handlar om hur blivande och nyblivna föräldrar använder information och andra typer av språk för att utföra handlingar.

Adjunkt, Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet, Stockholm (2011)
Jag har undervisat på kursen Skrivande i yrkeslivet, en både teoretisk och praktisk kurs som handlar om arbetslivets skrivande.

Timlärare, Institutionen för kommunikation, medier och IT, Södertörns högskola, Stockholm (2010 – 2011)
Jag höll en skrivkurs som institutionen hyr ut till Förvaltningsprogrammet på högskolan. Målet med kursen är att göra studenterna till medvetna och drillade skribenter som behärskar skrivande såväl i den akademiska världen som i yrkeslivet.

1:e byråsekreterare, Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet, Stockholm (2010 – 2011)
Som administratör arbetade jag med uppgifter som schemaläggning, betygsärenden och marknadsföring.

Arkivassistent, Lärumbiblioteket, Stockholm (2010)
Lärumbiblioteket är en filial till Stockholms universitetsbibliotek. Jag arbetade för dem inom EU-projektet Share-tec, som ska erbjuda ett arkiv för lärresurser. Mina arbetsuppgifter var att digitalisera arkiven och att översätta titlar och beskrivningar från svenska till engelska eller från engelska till svenska.

Biblioteksassistent, Lärumbiblioteket, Stockholm (2010)
Lärumbiblioteket är en filial till Stockholms universitetsbibliotek. Mina arbetsuppgifter var bland annat att hjälpa studenter att leta rätt på böcker och visa hur de använder datorerna. Biblioteket använder datasystemet Voyager.

Lättlästtjänsten, Centrum för lättläst (praktik och föredrag), Stockholm (2009)
Centrum för lättläst är en stiftelse som arbetar med att producera texter för personer som har svårt att läsa. Lättlästtjänsten är en avdelning på Centrum för lättläst, som arbetar särskilt med samhällsinformation. Sista året på Språkkonsultprogrammet gjorde jag praktik på Centrum för lättläst, och arbetade då med att inventera och utvärdera lättläst information på myndigheternas webbplatser. Detta arbete utgjorde grunden för mitt examensarbete ”Man måste bli helt svensk för att hitta någonting”. Jag presenterade även arbetet på ett frukostmöte som Centrum för lättläst var värd för. Publiken bestod av personer som arbetar med samhällsinformation på bland annat kommuner och statliga myndigheter.

Innebandytränare, Ersboda Sportklubb, Umeå(2007 – 2009)
Jag tränade två olika lag i föreningen: dels ett lag i division 3, dels ett lag i j18-serien. Mitt uppdrag var att vägleda spelarna för att göra dem bättre på sporten, men också att vara en fadder, ledare och förebild för dem.

Språkrådgivare, Ersboda sportklubb (2006 – 2009)
Ersboda sportklubb är en kvartersförening med såväl ungdomsverksamhet som elitverksamhet inom fotboll och innebandy. För föreningen har jag tagit en rad språkrådgivningsuppdrag, som bland annat innefattar språkgranskning av föreningens policydokument och redaktörsarbete för föreningstidningen ESK:aren.

Hegas förlag (praktik), Höganäs och Umeå (2007 11 – 2007 12)
Hegas ger ut böcker för barn och ungdomar. Tillsammans med Helena Sjögren utförde jag en genusgranskning av förlagets utgivning. Våra resultat presenterade vi i en handbok som vi döpte till Vi slutar med genus. Handboken riktar sig framför allt till författare och redaktörer inom Hegas, men kan även användas som inspiration och vägledning för författare som vill skriva mer jämställd och genusmedveten barn- och ungdomslitteratur. Här kan du titta på handboken.

Packsalen, Daily Print AB, Umeå (somrar 2006 – 2009)
Daily Print är ett tidningstryckeri, som bland annat trycker Västerbottens större lokaltidningar, Expressen och Dagens Nyheter. Mina arbetsuppgifter bestod i att bevaka maskiner samt att ta emot, packa och distribuera tidningar.

Lekterapin, NUS, Umeå (sommar 2005)
NUS står för Norrlands universitetssjukhus. Lekterapin finns till för barn som behandlas på NUS, och för barn som har anhöriga som behandlas på NUS. Avdelningen ska fungera som en frizon från vårdmiljön. Mina arbetsuppgifter var att sysselsätta sjuka och funktionshindrade barn och ungdomar, samt att hjälpa dem att bearbeta sina sjukvårdserfarenheter.

Gå till Studier eller Publikationer.