Om mig

Jag heter Linnea Hanell och är språkvetare.

Intresset för språk
Mitt huvudintresse är relationen mellan språk och handlingar. När jag hade gått Språkkonsultprogrammet blev jag intresserad av hur samhällsinformation kan möjliggöra och begränsa vissa handlingar beroende på hur den är formulerad. Till exempel är sådant språk ibland svårt att förstå, och då kan det begränsa handlingarna för en stor grupp människor. Här i bloggen har jag också funderat en hel del på hur man kan utföra handlingar genom språket, till exempel när man väljer vad man ska kalla andra personer. Ett annat återkommande tema i bloggen är språkriktighet; det finns ofta en intressant diskussion bakom varje rätt och fel i språket.

Min avhandling
Nu är jag doktorand och skriver på en avhandling som handlar om information som används av blivande och nyblivna föräldrar. Jag har studerat en forumtråd på Familjeliv.se för att se hur en grupp gravida använder denna språkliga produkt, tillsammans med andra, för att ta reda på saker och fatta beslut som rör graviditeten och det kommande föräldraskapet. Sedan har jag följt en nybliven förälder under ett halvår och tittat närmare på språk som hon använde och kom i kontakt med när hon hade problem med amningen. I den tredje och sista delstudien tittar jag på information om föräldraskap från ett professionellt perspektiv, genom att dels följa föräldrautbildningar som riktar sig till folk som väntar barn, dels intervjua kursledarna som också arbetar som barnmorskor. Jag tänker mig att det jag kommer fram till ska bidra till vår förståelse för hur samhällsinformation kan bli mer användbar för dem som behöver den.

Aktuell information om vad jag håller på med för tillfället finns på min sida på Academia: https://su-se.academia.edu/LinneaHanell.

Bilden i sidhuvudet har Marc Strömberg gjort.

Hör gärna av dig om du undrar något!

linnea.hanell@gmail.com
0730 24 08 68